Na antiga Escola de Guitriz recrearase unha escola rural de mediados do S. XX e a evolución da educación hentai porn na Capela. Cóntase co material recollido das antigas escolas unitarias do Concello e a colaboración do MU.PE.GA (Museo Pedagóxico de Galicia”.