Actividades

Amais das actuacións e actividades básicas  inherentes a calquera institución museolóxica  (a de coleccionar , a de documentar e investigar, a de preservar e conservar, a de divulgar,…. )    o MUSEO planifica e desenvolve paralelamente   un amplo PROGRAMA ANUAL de actividades variadas,  interrelacionadas  coas funcións e contidos do mesmo,  abertas,  fomentadoras da participación, ….. que contribúan a  poñer en valor a cultura tradicional e difundir socialmente o propio museo.

Actividades que se consideran vitais para garantir a supervivencia do propio MUSEO como un ente VIVO.

Consultar en NOVAS.

MARZO

Convocatoria do Premio de Investigación “Ferro Caaveiro” ·
ETNOsaída: Roteiro polas Fragas do Eume (terras de Monfero).

MAIO

Conmemoración Día das Letras Galegas e o Día Internacional dos Museos.

XUÑO

Salta de San Xoán
Romaxe a Caaveiro.

XULLO

ETNOsaída: roteiro polo Belelle. (De Neda a Formariz).

AGOSTO

ETNoeume III (Feira Etnográfica da Comarca do Eume).

SETEMBRO

ETNOsaída: Santiago de Albá .(Son d’aldea)
Roteiro de Orientación . Eco-etnográfico.

OUTUBRO

ETNOsaída: roteiro polo Forgoselo.
Actividades do outono no Parque Etnográfico do Sesín (Soutelo,…)

NOVEMBRO

Xornadas Museísticas.

DECEMBRO

Tal como éramos