T

odos os pobos teñen unha individualidade de seu que lles dá a súa específica personalidade. Esa conformación emana da fonda raigame dos nosos antesapasados, os seus costumes, a súa maneira de vivir, as súas crenzas,… ; todo un conxunto de componentes que dan lugar ao sagrado edificio da Cultura. É moito o que o mundo rural ten aportado a ese edificio e á vida ,en xeral; tamén é evidente que unha grande parte desa aportación está esmorecendo progresiva e implacablemente.

“ …).

Coa finalidade de recuperar  -como recurso de identidade- e poñer en valor – como recurso de desenvolvemnento local- ese rico patrimonio créase no ano 2001 o  MUSEO ETNOGRÁFICO  da CAPELA.

Cóntase de partida cos fondos da Colección Etnográfica do C.E.I.P ”Mosteiro de Caaveiro” froito dunha experiencia sociopedagóxica desenvolvida desde o ano 1981 no colexio coa participación  de pais, mestres, veciños e principalmente dos nenos e nenas.

Artéllase como unha “rede de celebrity porn museos”; cada un deles xira ao redor dun centro de interese e todos, á súa vez están interrelacionados entre si formando parte de rutas eco-etnográficas que lle permiten ao visitante deambular polo acontecer histórico dos  homes e mulleres da zona. Esta rede está integrada por:

A Casa do Pazo

Parque Etnográfico do Sesín

O Museo da Escola


NOVAS


Ver +

Amigos hentai porn do museo

Ver +

Estatutos